19 marca 2020

Facylitacja

Facylitacja to pomaganie grupie w osiąganiu konkretnych i wartościowych wyników, zapewnienie takich warunków, aby zmniejszyć potencjalne zakłócenia (wpływ hierarchii firmowej czy osobistych ambicji) i włączyć do pracy wszystkich obecnych, tak, aby wszyscy pracowali nad realizacją celu.

Ekspertem od procesu pracy grupowej jest facylitator, pełniący rolę podobną do „katalizatora” – podnosi on efektywności oraz jakość prowadzonych dyskusji, analizę zidentyfikowanych problemów, pomaga w dobraniu optymalnego sposobu poszukiwania rozwiązań, podejmowania decyzji czy też planowania kolejnych kroków, będąc jednocześnie osobą z poza grupy, obiektywną i bezstronną.

Facylitacje można wykorzystywać w pracy z małymi grupami (zarząd, grupy zadaniowe, zespoły projektowe), podczas konferencji (forma partycypacyjna) czy też w dyskusjach eksperckich. Facylitator dobiera formy pracy, stosowane modele i narzędzia w zależności do liczby uczestników spotkania, jego celów a nawet indywidualnych preferencji (np. FRIS).

W naszych projektach prowadzimy facylitację według sprawdzonej na świecie metodyki Process Iceberg® .

Zastosowania facylitacji w praktyce organizacyjnej

 • Sesje kreatywne, burze mózgów
 • Narady okresowe kadry kierowniczej
 • Budowanie zaangażowania pracowników w różnorodnych procesach zmian organizacyjnych
 • Warsztaty i szkolenia dla pracowników firmy, nawet dla grupy 50 osobowej, przy wykorzystaniu facylitacji w procesie nauczania
 • Programy zarządzania zmianą
 • Efektywne spotkania zespołu projektowego
 • Pracy nad strategią firmy / działu (tzw. sesje strategiczne),
 • Budowania konkretnych działań operacyjnych służących realizacji strategii,
 • Wybierania najlepszych rozwiązań spośród wielu generowanych przez wewnętrznych ekspertów,
 • Realizacji działań projektowych,
 • W sytuacjach kiedy wiedza merytoryczna jest wewnątrz firmy a potrzeba wydobyć i uporządkować tę wiedzę w sposób sprzyjający realizacji celu.

Szukasz rozwiązań dedykowanych dla Ciebie i Twojej firmy ? 

Napisz do mnie!